صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدها تانک و واسطه نظامی امریکا به اروپا وارد شدند

صدها تانک و واسطه نظامی امریکا به اروپا وارد شدند

صدها تانک، توپ و ديگر تجهيزات نظامي امريکا به آلمان وارد شدند. اين نقل و انتقال بخشي از ماموريت ناتو به خاطر نگراني از تجاوز احتمالي روسيه است. اين تانک ها طي چند هفته آينده به شرق اروپا منتقل خواهند شد. کشتي هاي حامل تانک ها و نفربرهاي نظامي روز جمعه در بندر شمالي «برِمرهافن» آلمان لنگر انداختند. به اين ترتيب استقرار سومين بريگاد نظامي امريکا در اروپا آغاز شد. صدها تانک و موتر نظامي از طريق ريل و جاده از آلمان به کشورهاي شرق اروپا منتقل خواهند شد.
طي دو هفته آينده، چهار هزار سرباز نيز در پولند با اين تجهيزات نظامي يک جا مي شوند و پس از آن بين هفت متحد ناتو در شرق اروپا، از استونيا گرفته تا بلغاريا تقسيم خواهند گرديد. يک واحد فرماندهي براي سازماندهي لوجستيکي در آلمان مستقر خواهد گرديد.
استقرار اين تجهيزات بخشي از «عمليات قاطع اتلانتيک» است؛ برنامه اي که ايالات متحده در ماه اکتوبر در برابر نگراني کشورهاي لاتويا، لتوانيا، پولند و ديگر کشورها پس از الحاق کريميا به روسيه در سال 2014، پيشکش کرد.
جنرال تيموتي مک گوري، در پاسخ به پرسش خبرنگاران که پرسيدند، آيا اين اقدام پيامي به روسيه مي فرستد، گفت: «بهترين راه براي حفظ آرامش و صلح از طريق آمادگي داشتن ميسر مي شود». او افزود: «اين فقط نشاندهنده قدرت و همگرايي متحدان و همچنان نشاندهنده تعهد ايالات متحده براي حفظ صلح در اين قاره مي باشد». (دويچه وله)