صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا: هک انتخاباتی آمریکا به دستور پوتین صورت گرفت

 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا: هک انتخاباتی آمریکا به دستور پوتین صورت گرفت

سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا در پي بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيدهاند که هک انتخاباتي در آمريکا براي تضعيف هيلاري کلينتون و کمک به پيروزي دونالد ترامپ دستوري بوده که از سوي رئيسجمهور روسيه صادر شد.
سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا روز جمعه گزارش بررسيهاي خود در ارتباط با حملهي سايبري و هک انتخاباتي در آمريکا را منتشر کردند. باراک اوباما، رئيسجمهور آمريکا که دوران رياستجمهورياش رو به پايان است، سازمانهاي اطلاعاتي را موظف به بررسي اين رويداد کرده بود.
اين سازمانها در پي تحقيقات خود نتيجهگيري کردهاند که «ولاديمير پوتين، رئيسجمهور روسيه براي تأثيرگذاري بر روند انتخابات رياستجمهوري آمريکا در نوامبر سال 2016 دستور انجام کمپيني سايبري را داده بوده است.»
اين گزارش طبق اطلاعات و دادههاي سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا)، سازمان امنيت ملي (ان اس اي) و پوليس فدرال آمريکا (اف بي اي) تهيه شده است. (دويچه وله)