صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرباز اسرائیلی به دلیل قتل مرد زخمی فلسطینی مجرم شناخته شد

سرباز اسرائیلی به دلیل قتل مرد زخمی فلسطینی مجرم شناخته شد

دادگاه نظامي در اسرائيل سرباز اسرائيل متهم به قتل مردي فلسطيني را مجرم شناخت. سه قاضي دادگاه اعلام کردند که الور آزاريا مرتکب قتل شبه عمد مردي فلسطيني به نام عبدالفتاح الشريف، 21 ساله شده است که زخمي روي زمين افتاده بود. شريف پيش از زخمي شدن سرباز اسرائيلي ديگري را با چاقو زخمي کرده بود. آزاريا، 20 ساله متهم است که در ماه مارچ سال گذشته زماني که آقاي شريف زخمي روي زمين افتاده است به سوي او رفته و با شليک تير به سر، او را کشته است.
 اين پرونده واکنشهاي متفاوتي را در اسرائيل برانگيخته است. بسياري معتقدند آزاريا به دليل نقض مقررات نظامي بايد مجازات شود و عدهاي ديگر ميگويند که اقدام او توجيهپذير است. اين تيراندازي در جريان موج حملات فلسطينيان با چاقو به اسرائيليها در سال گذشته رخ داد. (بي بي سي)