صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمنشى ملل متحد: هیچ کسی برندۀ جنگ نیست، همه بازنده می شوند

سرمنشى ملل متحد: هیچ کسی برندۀ جنگ نیست، همه بازنده می شوند

سرمنشي جديد سازمان ملل متحد، با ابراز نگراني از ادامة جنگ در مناطق مختلف جهان گفته است که جنگ، برنده يي ندارد و بايد همه صلح را در اولويت کاري خود قرار دهند.
دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در افغانستان(يوناما) در خبرنامه يي که ديروز به دسترس آژانس خبري پژواک قرار گرفته؛ پيام آنتونيو گوترس را به مناسبت سال نو ميلادي(2017) منتشر کرده است.
گوترس گفته است: «در اولين روز کاري ام به عنوان سرمنشي سازمان ملل متحد، سؤالي بر روي قلبم سنگيني مي کند؛ (اين که) چطور ما مي توانيم به ميليون ها انساني که در درگيري ها گير مانده اند و از جنگي بزرگ که پاياني ندارد رنج مي برند، کمک کنيم؟»
وي که بجاي بان کي مون، به عنوان سرمنشي ملل متحد برگزيده شده، افزوده است که غيرنظاميان با نيروهاي کشنده کوبيده مي شوند؛ زنان، اطفال و مردان کشته و زخمي شده، مجبور به ترک خانه هاي شان مي شوند و محروم و بي بضاعت مي گردند و حتي شفاخانه ها و کاروان هاي امدادرساني هدف قرار مي گيرند.
آنتونيو گوترس خاطرنشان کرده است که هيچ کسي برندة اين جنگ نيست،
 همه بازنده مي شوند. تريليون ها دالر براي نابود ساختن جوامع و اقتصاد، دامن زدن به بي اعتمادي و ترس به مصرف مي رسد که مي تواند نسل ها ادامه يابد، همه منطقه بي ثبات شده است و تهديد تازة تروريسم جهاني، همه را متاثر مي سازد.
سرمنشى سازمان ملل متحد در ادامه گفته است: «در اين روز سال نو(ميلادي)، من از همة شما مي خواهم تا براي تهيه مصوبة مشترک سال نو، به من بپيونديد: بياييد تصميم بگيريم صلح را در صدر کارها قرار دهيم. بياييد 2017 را سالي بسازيم که در آن همه ما - شهروندان، دولت ها، رهبران - بر تفاوت هاي مان غلبه کنيم.»
آنتونيو گوترس افزوده است که از همبستگي و شفقت در زندگي روزانة همه، تا گفتگو و احترام ميان گروه هاي سياسي...؛ از آتش بس در ميدان هاي نبرد، تا مصلحت در ميز مذاکره براي رسيدن به راه حل هاي سياسي...، صلح بايد هدف و راهنماي همه باشد. (پژواک)