صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکل: ما نسبت به تروریزم قوی تر هستیم

 مرکل: ما نسبت به تروریزم  قوی تر هستیم

انگلا مرکل صدراعظم آلمان از مردم خواست که از سال نو با نگاه خوش بينانه و مقابله با تروريزم استقبال کنند. او در سخنراني اش به مناسبت سال نو بيان داشت که براي تأمين امنيت اقدامات جدي و تازه نيز روي دست گرفته خواهد شد.
ديروز آخرين روز سال جاري ميلادي بود. انگلا مرکل در سخنراني خود به مناسبت سال نو ميلادي گفت که دوازده ماه گذشته با «آزمون هاي مختلف» به همراه بوده است. مرکل گفت که در ميان چالش هاي متعدد، گروه تروريستي موسوم به دولت اسلامي «بدون شک» که يکي از «آزمون هاي دشوار» به حساب مي رفت. به بيان او، آلمان گواه حملات متعدد به ويژه در شهر ورتسبورگ، انسباخ و چند روز پيش، شهر برلين در جريان اين سال بوده است.
 در نتيجه يورش بردن انيس عامري، با لاري در بازار کرسمس شهر برلين دوازده تن کشته و چهل و هشت تن ديگر زخم برداشتند. عامل اين حادثه انيس عامري بيست و سه ساله و تبعه تونس بود که به عنوان پناهجو وارد آلمان شده بود.
 انگلا مرکل گفت که اين «يک حکايت تلخ و عمل شنيع» پنداشته مي شود؛ وقتي که چنين حملات توسط کساني انجام مي شوند که خود ظاهراً براي دريافت پناهگاه امن آمده و مورد حمايت و همکاري مردم آلمان قرار مي گيرند. مرکل گفت که چنين اعمال در واقع «به تمسخر گرفتن» احساس پاک آلماني ها در راستاي خدمت رساني و از جانب ديگر جفا بر حق آنانيست که «واقعا مستحق همکاري ما مي باشند». (دويچه وله)