صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا: ابوبکر بغدادی زنده است

 آمریکا: ابوبکر بغدادی زنده است

ماههاست که ابوبکر بغدادي در ملاء عام ظاهر نميشود. مأموران اطلاعاتي هم مدتي است که رد او را گم کردهاند. با اين حال او هنوز هم داعش را رهبري ميکند. ارتش آمريکا از اطلاعاتي جديد درباره او خبر داده است.
وزرات دفاع آمريکا (پنتاگون) اعلام کرده با وجود تلاشهايي که براي از ميان برداشتن ابوبکر بغدادي، رهبر گروه «دولت اسلامي» (داعش) انجام داده او همچنان زنده است. پيتر کوک، سخنگوي پنتاگون در گفتوگو با شبکه «سيانان» گفت: «ما معتقديم که بغدادي زنده است و همچنان دولت اسلامي را رهبري ميکند.»
او ميگويد، ارتش آمريکا بعد از اين که ماهها رد او را گم کرد اينک اطلاعات جديدي را از تازهترين «تحرکات» او در دست دارد.
کوک گفت: «ما هر چه در توان داريم انجام ميدهيم تا رد او را پيدا کنيم.» ائئلاف تحت رهبري آمريکا وقت زيادي براي اين کار گذاشته و از هر فرصتي استفاده خواهد کرد که بغدادي را به چنگ بياورد تا او «به مجازاتي که سزاوار آن است» برسد. (دويچه وله)