صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملل متحد: در صربستان دیگر محل اقامتی برای مهاجران وجود ندارد

ملل متحد: در صربستان دیگر محل اقامتی برای مهاجران وجود ندارد

اداره پناهجويان ملل متحد مي گويد که مرکزهاي اقامت پناهجويان در صربستان کاملاً پرشده است و بيش از هزار نفر که با سرما مواجه اند، بدون سرپناه در آب و هواي سرد و سوزان اين کشور بالقاني مي خوابند. دست کم 7000 پناهجو که عمدتاً از افغانستان، عراق و سوريه مي باشند در صربستان گيرمانده اند. بسياري آن ها ماه ها را در اين کشور سپري نموده اند که از نگاه فرهنگي و مالي براي مراقبت از آن ها آماده نيست و شمار اندکي مي خواهند در آنجا اقامت بکنند.
با وجود مسدود شدن رسمي به اصطلاح راه بالقان که موجب کاهش فشار بر کشورهاي غني مانند آلمان مي شود، سازمان هاي امدادي تخمين مي نمايند که روزانه  بيش از 100 مهاجر جديد به صربستان داخل مي شوند. اين درحاليست که صرف 20  نفر آن ها مجال مي يابند تا به هنگري داخل گردند که يگانه همسايه عضو حوزه شنگن مي باشد که سفر در درون آن بدون ويزا ممکن است. يک سخنگوي موسسه حفاظت از اطفال (سيف دي چلدرن) در يک مرکز اقامت پناهجويان در بلگراد، به خبرگزاري رويترز گفته است که نصف اين مهاجران را اطفال تشکيل مي دهند و از هر ده طفل يکي آن بدون همراه مي باشد. صربستان وعده نموده است که 6000 بستر را آماده مي گرداند و تقريباً اين کار را انجام داده است، اما از اتحاديه اروپا براي تسهيل اين بحران تقاضاي کمک بيشتر نموده است. يک سخنگوي کميسارياي عالي پناهجويان ملل متحد گفته است که «همه مراکز پذيرفتن مهاجران پُر، پُر است.» او علاوه نموده است که معلوم نيست آيا صربستان امکانات بيشتري را نيز مهيا مي گرداند و يا نه. اداره مهاجران و پناهجويان حکومت صربستان در دسترس نبوده تا نظر ايشان نيز در زمينه بازتاب داده مي شد. (دويچه وله)