صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بن بست در مذاکرات دولت اوکراین و مخالفان

بن بست در مذاکرات دولت اوکراین  و مخالفان

ناآرامي هاي اوکراين روز دوشنبه نيز ادامه يافت و پوليس ضدشورش و معترضان مخالف دولت در خيابان هاي مرکزي کي يف پايتخت اين کشور با يکديگر درگير شدند و گفت و گوهاي رهبران مخالفان و مقام هاي دولتي نيز تاکنون نتيجه اي نداشته است.

به گزارش ريانووستي، درگيري ديروز پوليس ضدشوروش و معترضان مخالف دولت اوکراين در ميدان استقلال کي يف پايتخت اين کشور يکي از شديدترين درگيري هاي آنان در طول ناآرامي هاي سه ماهه اين کشور اروپاي شرقي بود.

گزارش حاکي است: درگيري ميان معترضان و نيروهاي پوليس ضدشورش زماني تشديد شد که معترضان تلاش کردند با استقرار موانعي در طول خيابان مرکزي کي يف، کنترل خود بر مناطق پيراموني اين خيابان را که از نوامبر پارسال در اختيار دارند، گسترش دهند.

هنوز مي توان در خيابان هاي مرکزي کي يف موترهاي آتش گرفته را مشاهده کرد که به دنبال حمله گروهي از معترضان خشمگين جدا شده از جمع تظاهرات دهها هزار نفري مخالفان دولت در اعتراض به تصويب سريع قانون فراگير سرکوب تظاهرات در مجلس اين کشور به آتش کشيده شدند.

در درگيري هاي خشونت بار ، معترضان مخالف دولت از کوکتل مولوتوف گلوله هاي دودزاد استفاده کرده و به سوي پوليس سنگ و چوب پرتاب کردند و نيروهاي ضدشورش حاضر در محل نيز براي متفرق کردن معترضان به گاز اشک آور، نارنجک هاي بي حس کننده و آب پرفشار متوسل شدند.(راديو چين)