صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار سازمان بین‌المللی کار نسبت به افزایش بیکاری جوانان

هشدار سازمان بین‌المللی کار نسبت به افزایش بیکاری جوانان

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید نزدیک به سیزده درصد جوانان در سراسر دنیا بیکار هستند و هیچ نشانه‌ای مبنی بر بهبود این وضعیت در حداقل چهار سال آتی دیده نمی‌شود.

این نهاد بین‌المللی کلیک در گزارش تازه خود خاطرنشان کرده که شمار زیادی از نیروی کار متخصص جوان مجبور شده‌اند تا به صورت نیمه وقت و یا در مشاغلی نا مرتبط با رشته تخصصی خود کار کنند.

سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهد که نزدیک به شش میلیون نفر از این خیل بیکاران چنان سرخورده شده‌اند که دیگر در پی یافتن کار نیستند.

این سازمان از دولت‌ها خواسته است تا ایجاد شغل را در اولویت قرار دهند و برای این منظور، برنامه‌های آموزشی، معافیت‌های مالیاتی و سایر اقدامات لازم برای تشویق کارفرمایان بخش خصوصی به استخدام جوانان را به اجرا بگذارند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که از سال ۲۰۰۷ به این سو شمار جوانان بدون کار چهار میلیون نفر افزایش یافته است.

در حال حاضر، تقریبا سیزده درصد از جمعیت در گروه سنی 15 تا 24 ساله یعنی نزدیک به ۷۵ میلیون نفر، بیکار هستند.

این گزارش می‌گوید در اتحادیه اروپا، از هر پنج جوان، یک نفر همچنان جویای کار است.

به دنبال ناآرامی‌های شمال آفریقا، نزدیک به ۲۷.۹ درصد جوانان در این منطقه بدون کار هستند که نسبت به سال ۲۰۱۰ پنج درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این گزارش، میزان بیکاری جوانان در خاورمیانه نزدیک به ۲۶.۵ درصد عنوان شده است.

گزارش سازمان بین‌المللی کار خاطرنشان می‌کند که حتی در آسیای شرقی که پویاترین منطقه اقتصادی به شمار می‌رود، میزان بیکاری برای جوانان در مقایسه با گروه های دیگر سنی، ۲.۸ درصد بالاتر است.

تصویری که سازمان بین‌المللی کار از وضعیت کار جوانان ارائه داده، بدبینانه است. (بی بی سی)