صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری جدید فرانسه دوره زمامداری خود را آغاز کرد

رئیس جمهوری جدید فرانسه دوره زمامداری خود را آغاز کرد

روز سه شنبه، ۱۵ می، فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر نیکلا سارکوزی پیروز شده بود، طی مراسمی در کاخ الیزه، مقر رئیسان جمهوری فرانسه، دوره زمامداری خود را آغاز کرد.

این نخستین بار طی هفده سال گذشته است که احزاب راستگرا از دستیابی به سمت ریاست جمهوری باز مانده اند و یکی عضو حزب سوسیالیست فرانسه به عالیترین مقام اجرایی این کشور انتخاب شده است.
آقای اولاند صبح سه شنبه با موتر وارد محوطه کاخ الیزه شد و مورد استقبال آقای سارکوزی قرار گرفت.

پیش از اجرای مراسم رسمی اعلام آغاز دوره جدید ریاست جمهوری، آقایان سارکوزی و اولاند به طور خصوصی با یکدیگر ملاقات کردند که در جریان آن، رئیس جمهوری سابق رمز زراخانه های هسته ای فرانسه را به رئیس جمهوری منتخب تحویل داد.
پس از این ملاقات چهل دقیقه ای، نیکلا سارکوزی و همسرش کارلا برونی کاخ الیزه را ترک کردند و مراسم رسمی اعلام زمامداری آقای اولاند آغاز شد.

در این مراسم، فرانسوا اولاند حمایل و نشان صلیب اعظم لژیون دونور، عالیترین نشان دولتی فرانسه، و منشور آن را دریافت کرد و پس از آنکه رئیس دادگاه قانون اساسی نتیجه نهایی مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری را قرائت کرد، رسما رئیس جمهوری فرانسه اعلام شد.

آقای اولاند در نخستین سخنرانی خود در مقام رئیس جمهوری فرانسه، قول داد که با بورس بازی مالی مقابله کند و در صدد گشودن راهی نو در اروپا برآید هر چند تاکید کرد که دولت او بدهی سنگین دولت های قبلی را به ارث برده است.

رئیس جمهوری جدید فرانسه با تکرار مواضع خود در جریان مبارزات انتخاباتی، برنامه های ریاضت اقتصادی را به عنوان راهی برای مقابله با بحران مالی اروپا مورد انتقاد قرار داد و گفت که راه حل مورد نظر دولت او، کمک به رشد اقتصادی است.

در اشاره ای غیرمستقیم به ناخرسندی منتقدان نیکلا سارکوزی از رفتار شخصی رئیس جمهوری سابق، فرانسوا اولاند گفت که خواهدکویشد تا "عزت" مقام ریاست جمهوری را احیا کند و افزود که دوره زمامداری خود را در میان "بدهی سنگین دولتی، از رشد ماندگی اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، عقب ماندگی در رقابت بین در بازارهای جهانی و قاره ای در تقلا برای خروج از بحرانی عمیق" آغاز می کند. (بی بی سی)