صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کلینتون: حکومت وحشت اسد پایان خواهد یافت

کلینتون: حکومت وحشت اسد پایان خواهد یافت

همزمان با ادامه مذاکرات در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر بحران سوریه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفته که مردم با وحشت شاهد حوادثی هستند که در سوریه اتفاق می افتد.

خانم کلینتون گفت که اوضاع در سوریه از کنترل خارج شده است، اما حکومت وحشت آقای اسد به پایان خواهد رسید.

خانم کلینتون گفت سئوالی که پیش می آید این است که جان چند نفر از شهروندان بی گناه باید از دست برود تا این کشور رو به جلو حرکت کند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت: واضح است که نیروهای دولتی سوریه آغازگر تقریبا تمامی حملاتی هستند که به مرگ شهروندان سوری انجامیده است.

خانم کلینتون نگرانیها درباره مداخله نظامی در سوریه را رد کرد و گفت که طبق طرح اتحادیه عرب از نماینده آقای اسد خواهد خواست تا قدرت را در دست گیرد: بهترین راه حل برای همسایگان سوریه است تا از فرصت استفاده کنند و به جلو پیش روند.

ترک مردم سوریه و جسورتر کردن دیکتاتور به این واقعه وحشتناک می افزاید و باعث شکست در مسئولیت ما و بی اعتباری شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود.

با این وجود، چین، یکی از اعضای اصلی شورای امنیت با هرگونه افزایش فشار به منظور تغییر رژیم در سوریه مخالفت کرده است.

در همین حال، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، صدراعظم قطر از شورای امنیت هم خواست تا هر چه زودتر علیه آنچه ماشین کشتار آقای اسد خواند، اقدام کند.

او می گوید که تاکنون همه پیشنهادات پیشین شکست خورده است چرا که دولت سوریه هیچ تلاشی برای همکاری با ما انجام نداده و تنها راه حل برایش کشتن مردم خودش بوده است.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفته که طرح اتحادیه عرب تنها طرح معتبر و قابل اجرا است که می تواند به اینخشونت وحشتناک اتمام بخشد و یک مرحله سیاسی جدید را آغاز کند.

با این حال نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب می گوید مداخله نظامی خارجی هدف اصلی نیست.

در همین حال بشار جعفری، سفیر سوریه، گفته است که کشورش استوار خواهد ایستاد. (بی بی سی)