صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونیسف: قحطی در شاخ آفریقا می‌تواند جان نیم میلیون کودک را بگیرد

یونیسف: قحطی در شاخ آفریقا می‌تواند جان نیم میلیون کودک را بگیرد

به گزارش یونیسف، صندوق کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد برای کودکان، قحطی موجود در شاخ آفریقا می‌تواند به قیمت جان نیم میلیون کودک این منطقه جهان تمام شود. آنتونی لیک، رئیس یونیسف در این مورد گفت بسیاری از قحطی‌زدگان آن قدر ضعیف شده‌اند که نمی‌توانند خود را به مناطق زیر کنترل سازمان ملل برسانند.

مارتین نسیرکی، سخنگوی سازمان ملل در این رابطه اعلام کرد که صدها چادر به اتیوپی و کنیا ارسال شده‌اند تا برای قحطی‌زدگان پناهنده برپا شوند. گفته می‌شود تا کنون ۴۳۰ هزار سومالیایی به خاطر قحطی و برخوردهای خشونت آمیز موجود در این کشور خود را به اردوگاه‌های پناهندگان در کنیا و اتیوپی رسانده‌اند. برمبنای آمار سازمان ملل ۴ و نیم میلیون نفر در اتیوپی، ۳ و نیم میلیون نفر در کنیا و ۳ میلیون نفر در سومالیا محتاج کمک‌های جهانی هستند.