صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اختلاف نظر اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا درباره آینده‌ی قذافی

اختلاف نظر اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا درباره آینده‌ی قذافی

اختلاف نظرها میان دو اتحادیه اروپا و آفریقا بر سر آینده‌ی معمر قذافی، دیکتاتور لیبیا همچنان به قوت خود باقی است. جکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، روز دوشنبه پس از دیدار با دیوید کامرون، صدراعظم بریتانیا تصریح کرد که برکناری قذافی تنها می‌تواند نتیجه مذاکراتی باشد که میان احزاب لیبیا صورت می‌گیرد.

کامرون در مقابل تاکید ورزید که آغاز مذاکرات بر سر آینده‌ی لیبی زمانی ممکن خواهد شد که قذافی از مقام خود کنارگیری کند. اتحادیه‌های مزبور در عین حال در این مورد توافق نظر داشتند که درگیری‌های میان طرفین باید هر چه سریع‌تر پایان یابند و در خاتمه‌ی این روند نیز دموکراسی در لیبیا برقرار گردد.