صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل خواستار كمك بيشتر براي مردم سوماليا شد

سازمان ملل خواستار كمك بيشتر براي مردم سوماليا شد

رييس آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه خواستار كمك هاي بيشتر بين المللي براي هزاران نفر از مردم سوماليا شد كه با خشكسالي شديد دست به گريبان شده اند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از آديس آبابا، 'آنتونيو گوترس' پس از بازديد از اردوگاه هاي محل اسكان آوارگان سوماليايي در اتيوپيا ‌گفت: هدف اصلي من درخواست از جامعه بين المللي براي مداخله بيشتر به منظور حمايت از مردم مصيبت زده سوماليا است.

وي افزود: ترديدي ندارم كه اگر امروز مردمي با بدترين تراژدي انساني رو به رو باشند، آنان مردم سوماليا هستند. كمبود غذا و همچنين بروز خشونت مردم سوماليا را وادار كرده است كه براي فرار از يكي از وخيم ترين خشكسالي هاي دهه هاي اخير، به كشورهاي همسايه بگريزند.