صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت‌های تکواندوی نونهالان در کابل؛ تیم منیراحمد قهرمان شد

رقابت‌های تکواندوی نونهالان در کابل؛  تیم منیراحمد قهرمان شد

تیم تکواندوکاران منیراحمد، روز دوشنبه، ۱۶ حمل قهرمان رقابتهای آزاد تکواندوی نونهالان در کابل برگزار شد. این رقابتها یک روزه با اشتراک ۱۰۰ ورزشکار از ولایتهای هرات، بلخ، پروان، ننگرهار، پکتیا، کندز، تخار و تیمهای کابل در گروه سنی نونهالان و در وزنهای گونهگون، برگزار شده بودند. مسؤولان فدراسیون تکواندو امیدوارند بتوانند با برگزاری این رقابتها در بخشهای کودکان و نونهالان تغیرات مثبتی بیارند و پشتبانی خوبی برای تیمهای ملی داشته باشند. تیم تکواندو کاران منیراحمد با ۲۱ امتیاز قهرمان و تیم ابریشم درخشان کابل نیز با ۱۱ امتیاز، نایب قهرمان این رقابتها شدند. همچنان رومل جلالی از تیم منیراحمد، بهترین مربی و مسیحالله از تیم میهن، بهترین ورزشکار این رقابتها شناخته شدند. قراراست دور دیگر این رقابتهای به استقبال از گشایش بند کمال خان نیمروز، فردا در بخش جوانان برگزار شوند.