صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان کابل؛ آشیانه در برابر سنگر

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان کابل؛ آشیانه در برابر سنگر

قراراست دیروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) در چهارمین دیدار رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان، تیمهای فوتبال بانوان آشیانه در برابر سنگر در کابل، رویارویی کنند.
این رقابتها پنجشنبۀ هفتۀ گذشته با حضور تیمهای سنگر، استقلال، افغان کلپ، جوانان کابل، عدالت، آشیانه، شریفی سپورت و ستارههای بنین در ورزشگاه فدراسیون فوتبال کابل، آغاز شدند.
این رقابتها تا سه ماه دیگر، ادامه خواهند داشت. آرزو رحیمی، مسؤول کمیتۀ بانوان فدراسیون فوتبال میگوید این رقابتها ابتدا در سطح کابل و در ادامه با توجه به ظرفیت فوتبالی در ولایتها، نیز برگزار خواهند شد تا زمینه ساز تشکیل لیگ معیاری فوتبال بانوان در سطح کشور باشد.
پس از این رقابتها، تیمهای برتر بانوان در ولایتهای کشور نیز با هم رقابت میکنند و پایان این بازیها، برترین تیمها جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر فوتبال افغانستان را بهدست خواهند آورد.