صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مظنونان به تبهکاری در قلب بوکس جهان

مظنونان به تبهکاری در قلب بوکس جهان

دنیل کیناهان در دادگاههای ایرلند به عنوان رئیس یکی از خطرناکترین باندهای مواد مخدر اروپا معرفی شده است. او همچنین مشاور شخصی تایسون فیوری، قهرمان سنگین وزن جهان بوده است. بیبیسی در تحقیق خود، نشان میدهد که چگونه شرکتی که کیناهان به راهاندازی آن کمک کرد، تبدیل به یکی از قدرتمندترین شرکتها در این ورزش شده است.
جون گذشته بود که خود جیپسی کینگ (لقب تایسون فیوری) در پستی از روی خوشحالی، همه چیز را در شبکههای اجتماعی فاش کرد.
"همین الان با دنیل کیناهان تلفنی صحبت میکردم و به من خبر داد که برای بزرگترین مبارزه تاریخ بوکس انگلیس به توافق رسیده است. آماده باش پسر!"
مبارزه بزرگ نزدیک بود و  توافق‌‌های لازم برای برگذاری جذابترین مسابقه بوکس برای هواداران انجام شده بود، تایسون فیوری در برابر آنتونی جاشوا.
تایسون فیوری در پستی سرخوشانه نوشت: " دن، بسیار متشکرم که این مبارزه را جور کردی."
برای طرفداران بوکس انگلیس، خبر از این بهتر نمیشد. دو بوکسور تراز اول سنگین وزن جهان برای دستیابی به عنوان قهرمان بلامنازع جهان با هم مبارزه میکردند. بوکس تشنه شور و هیجان بود چنین مبارزه بزرگی بود. این اتفاق بزرگترین و پردرآمدترین مبارزه در تاریخ بوکس انگلیس خواهد بود. در مجموع صدها میلیون پوند درآمد برای بوکسورها، تبلیغکنندگان و پخشکنندگان خواهد داشت و در پایان، یکی از دو بوکسور بریتانیایی در بلندی قله بوکس جهان خواهد ایستاد و کمربندی را که روزی امثال محمد علی (کلی) و جورج فورمن بالای سر بردهاند، تصاحب خواهد کرد.
اما این تنها خبری نبود که تایسون فیوری به هواداران مشتاق بوکس داد، او یکی از تاریکترین رازهای بوکس را افشا کرد. مردی که او در ویدئوی ۵۵ ثانیهای خود سه بار از او تشکر کرد، گفته میشود یکی از بدنامترین تبهکاران اروپا است که کارتل تحت کنترلش متهم به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه و جنایت است. او مشاور تایسون فیوری، دنیل کیناهان بود. سه ماه بعد، من برای مستند پاناروما بیبیسی با یکی از بوکسورهای سابق بیرون از باشگاهی که آن را اداره میکرد، مشغول صحبت بودم. باشگاه او در محلهای بود که به گواه متخصصین علوم اجتماعی، از نظر اقتصادی مدت زمان زیادی بود که اوضاع و احوال خوبی نداشت. من از او که زمانی نگهبان نیمه وقت تعدادی از نوجوانان بیسرپرست بوده، نظرش را در رابطه با خبری که تایسون فیوری داد پرسیدم و او پاسخ داد:
"خوشحالم، خوشحالم. خبر فوقالعادهای بود".
اما منظور او خبر مبارزه بزرگ نبود.
او گفت: "آن روز فکر کردم مقامها بالاخره مجبور شدند تا تکلیف دنیل کیناهان را مشخص کنند. آنها باید از شر او در بوکس خلاص شوند. همه میدانند که پولیس با او برخورد خواهد کرد."
اما امروز، او دیگر کاملاً ناامید شده بود. ماهها گذشته بود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. او گفت: "به خیابانهای اینجا نگاه کنید. دختران نوجوان برای پرداخت هزینه اعتیادشان به مواد مخدر رو به فحشا میآورند. نوجوانان در این اطراف همگی مواد مخدر مصرف میکنند. " گرچه دنیل کیناهان تاکنون هرگز محکوم نشده است، اما همه از شهرت او آگاه هستند و میدانند که او در دادگاه به عنوان رئیس یک سندیکای مواد مخدر معرفی شده است.
مردی که با او ملاقات کردم، میخواست بداند چرا باید تلاش کند تا نوجوانان را متقاعد کند که بوکس به آنها پناهگاه امنی میدهد. چگونه باید استدلال کند که بوکس آنها را در برابر مواد مخدر، از باندها و خشونت محافظت خواهد کرد؟ زمانی که مردی مانند دنیل کیناهان در راس این ورزش است.
من و همکارم استفان دمپستر، هفتهها تلاش کردیم تا افرادی را در بوکس پیدا کنیم که بخواهند درباره کیناهان با ما صحبت کنند. این آغاز یک سفر جادهای غیرمعمول بود که با گفتگو با یک بوکسور بازنشسته در بلفاست آغاز شد.
او ابتدا یک اسم و یک شماره تلفن به ما داد. سر نخ او را دنبال کردیم و به اسم دیگری رسیدیم و همینطور ماجرا ادامه یافت. به نظر میرسید که یک انجمن مخفی در قلب بوکس حرفهای وجود دارد که همگی در یک چیز با هم اتفاق نظر داشتند، دنیل کیناهان مصیبت بزرگی برای بوکس بوده است و پس از این اظهار نظر، همه آنها درخواست داشتند که: "لطفاً نامی از من برده نشود."
بیشتر این افراد زمانی قهرمانان و مردان بزرگی بودهاند. اما اکنون همه آنها از دنیل کیناهان، مرد اصلی تایسون فیوری میترسیدند.