صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۸ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه نجات جدید برای مدافع قرضی بارسا در بنفیکا

راه نجات جدید برای مدافع قرضی بارسا در بنفیکا

ژان کلر تودیبو علی رغم داشتن قرارداد دو ساله قرضی با بنفیکا هنوز نتوانسته برای این تیم بازی کند و مورد اعتماد کادر فنی قرار ندارد. ژان کلر تودیبو جنوری 2019 بود که از تولوز با رقم یک میلیون یورو به بارسلونا پیوست ولی در نهایت نتوانست ارنستو والورده و بعدا کیکه ستین را به خود متقاعد کند. زمستان گذشته او قرضی با بند خرید راهی شالکه شد ولی شیوع کرونا باعث شد تا شالکه بند خرید 25 میلیون یورویی او را فعال نکند در حالی که او بازیکن ثابت آبی ها بود. تودیبو تابستان به بارسا بازگشت و از همان ابتدا اراده ای برای حفظ او وجود نداشت.رونالد کومان روی مدافعانی دیگر حساب می کرد و باشگاه برای تقویت خط دفاع، چشم به جذب اریک گارسیا از سیتی داشت. در روز پایانی نقل و انتقالات همه چیز حکایت از این داشت که تودیبو در بارسا خواهد ماند و باشگاه که با مشکلات مالی روبرو بود، از فروش او یا انتقال قرضی اش ناامید شده بود. در نهایت اما تودیبو قرضی راهی بنفیکا شد.
تنها چند ماه پس از این انتقال و در حالی که تودیبو حتی یک دقیقه برای بنفیکا بازی نکرده، باشگاه پرتگالی علنی از تمایلش برای باز پس فرستادن او به بارسا خبر داد اما این اتفاق رخ نخواهد داد چرا که بارسلونا از این درخواست استقبال نکرد. قرارداد قرضی تویبو تا 2022 است ولی اکنون روزنه ای برای نجات تودیبو از بنفیکا باز شده و طبق ادعای اسکای اسپورتس ایتالیا، باشگاه پارما خواهان جذب اوست. پارما ابتدا قصد جذدب مهدی بن عطیه را دارد و اگر این انتقال منتفی شود، برای جذب تودیبو اقدام جدی خواهد کرد.