صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز تمرینات تیم ملی کرکت کشور در امارات متحده عربی

آغاز تمرینات تیم ملی  کرکت کشور در امارات متحده عربی

در آستانۀ رویارویی تیم ملی کرکت کشور با تیم ملی ایرلند، ملیپوشان کشور تمرینات شان را در امارات متحدۀ عربی آغاز کردهاند. قرار است تا یازده روز دیگر سه بازی یک روزه میان تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند برگزار شود.
بورد کرکت کشور اعلام کردهاست که محمدنبی، از ستارههای تیم ملی که اکنون در لیگ آسترالیا بازی میکند، بهزودی به تمرینات بپوندد. انتظار میرود که راشد خان و مجیبالرحمان، دو ستارۀ دیگر تیم ملی نیز به امارات متحدۀ عربی بروند و در برابر ایرلند بازی کنند. بازیها میان افغانستان و ایرلند در ورزشگاه کرکت شیخ زاهد در شهر ابوظبی برگزار میشوند.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان، تمرینات خود را بههدف آمادهگی برای بازیهای 50 آوره در برابر ایرلند، آغاز کردند. بورد کریک افغانستان، با نشر یک اعلامیه گفته که تیم ملی کریکت کشور، پس از ورود به امارات متحده عربی، خود را برای بازی در برابر ایرلند، آماده میکند.
قرار است تیمهای ملی کریکت افغانستان و ایرلند، در 21، 24 و 26 ماه جنوری سال جاری میلادی، سه بازی 50 آوره برگزار کنند.