صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه‌اندازی رقابت‌های دو روزۀ باولینگ در کابل

راه‌اندازی رقابت‌های دو روزۀ باولینگ در کابل

رقابتهای دو روزۀ باولینگ برای عضویت به تیم منتخب کابل امروز پنجشنبه، ۱۳ قوس راه اندازی شد.
باولینگ بازان کابل امیدوارند با فراهم شدن فرصتهای بهتر آموزشی این رشته، به هدف فنی شدن هرچه بهتر بتوانند درخشش قناعت بخشی را در رویدادهای بیرونی به سود کشور داشته باشند.
سارا عباسی، یکی از این باولینگ بازان گفت: «کمی راضی نیستیم به خاطر اینکه ما مربیهای این رشته را نداریم تا در این چنین رقابتها بهتر بدرخشیم.»
تمیم حسنزاده، باولینگ باز دیگر نیز افزود: «رقابتهایی که امروز برگزار شدند، از سطح بالایی برخوردار اند و ما راضی هستیم. بازی باولینگ بازها هم نظر به دورۀ پیش بهتر شدهاست.»
مسؤولان فدراسیون باولینگ افغانستان، برگزاری این دور رقابتها را سودمند میدانند.
ادریس فاروقی، مسؤول فدراسیون باولینگ بیان داشت: «در پایان، شش چهرۀ برتر به رقابتهای منتخب تیم ملی راه پیداه میکنند که قرار است تا ده روز دیگر با شرکت ورزشکاران حوزۀ شمال حوزۀ غرب و حوزه مرکز به میزبانی پایتخت برگزار خواهد شد.»
پیکارهای گزینشی باولینگ کابل برای دو روز برگزار شدهاند.