صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه مرگبار در جزیره نبرد؛ جدال حبیب نورمحمداف و جاستین گیچی

مبارزه مرگبار در جزیره نبرد؛  جدال حبیب نورمحمداف و جاستین گیچی

در سالی که اکثر مسابقههای ورزشی به دلیل شیوع بیماری کرونا زمینگیر شدند این مبارزه در یاس مارینای ابوظبی که حالا به جزیره نبرد معروف شده یکی از مهمترین اتفاقهای ورزشی سال خواهد بود. جدال حبیب نورمحمدوف قهرمان دسته سبک وزن - ۷۰ کیلوگرم - از داغستان روسیه و چالشگر او جاستین گیچی از آریزونای آمریکا.
حبیب نورمحمدوف در ۲۸ مبارزه رسمی که تا به حال در سازمان هنرهای رزمی ترکیبی UFC انجام داده هرگز شکست نخورده است. ولی بسیاری فکر میکنند مبارزه داخل قفس با جاستین گیچی جدی ترین چالشی است که او تا به حال با آن روبرو شده است. غیرقابل پیشبینی بودن نوع ضربه زدن جاستین گیچی خطری است که میتواند هر حریفی را غافلگیر کند حتی حبیب این عقاب داغستان را.
مشت و لگدهای مرگبار جاستین گیچی و قلابهای خفهکننده حبیب نورمحمداف اسلحههای اصلی دو مبارز در نبرد روز شنبه ابوظبی هستند. اما زیر پوست این دو مبارز دو کشتی گیر زندگی میکنند: دو کشتی گیر با دو شیوه متفاوت از دو سوی جهان.
در سالهای اخیر بیشتر از گذشته کشتیگیران زیادی از اقمار شوروی سابق به هنرهای رزمی ترکیبی رو آوردهاند. بعضی از بزرگترین اسمهای این روزهای UFC از همین دستهاند. شاید معروفترین آنها همین حبیب نورمحمداف باشد. محمد محمدکریماف یکی دیگر از این کشتیگیران داغستانی است که به یکی از ستارههای جوان هنرهای رزمی ترکیبی تبدیل شده است. محمد کریماف می گوید تفاوت عمده بین کشتی روسی و کشتی گرفتن به مدل آمریکایی وجود دارد.
در سوی دیگر این قفس هشت ضلعی اما کشتیگیر ویژه دیگری قرار خواهد گرفت. جاستین گیچی خود محصول سیستم ورزشی دانشگاههای آمریکاست. گیچی در ۱۷ سالگی در مسابقههای کشتی ایالتی اول شد و به همین ترتیب با بورسیه ورزشی وارد دانشگاه شد. گیچی در طول ۹ سال فعالیت در سازمان UFC و در ۲۴ مبارزه حرفهای فقط دو شکست داشته است.
در نشست خبری قبل از مبارزه حبیب نورمحمداف میگوید به نظرش جاستین گیچی به نسبت حریفان دیگرش کشتی گیر بهتری است. درعین حال اگر که لازم باشد برای شکست دادن گیچی تلاش بیشتری کند چیزی کم نخواهد گذشت. این مبارزه نفس گیر ۲۵ دقیقه طول خواهد کشید در پنج بازه زمانی ۵ دقیقهای البته به شرطی که مبارزی زودتر تسلیم نشود.
حبیب قول داده در صورت نیاز صد بار از جاستین گیچی زیرگیری خواهد کرد. حبیب نورمحمداف میگوید درهمان دقیقه اول پایش را میگیرم و اگر ببینم دفاع می کند تا آخر مبارزه به این کار ادامه می دهم.