صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری ششمین ماراتُن افغانستان در بامیان؛ ورزش ‌کاران پیام صلح دادند

برگزاری ششمین ماراتُن افغانستان در بامیان؛ ورزش ‌کاران پیام صلح دادند

ششمین دور مسابقات «ماراتن افغانستان» روز جمعه، دوم عقرب، با حضور حدود ۵۰۰ ورزشکار داخلی و خارجی در ولایت بامیان برگزار شده است.
مسوولان برگزار کننده میگویند، این مسابقه در دو بخش ۴۲ و ۱۰کیلومتری، میان ورزشکاران داخلی و بیرونی برگزار شده که بیش از ۲۰۰ اشتراک کنندهی این رقابتها را دختران تشکیل میدهند.
محمد کریم یاقوت، یکی از اشتراک کنندهگان ماراتن در بخش ۴۲ کیلومتری، توانست این مسافت را ظرف ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه طی کند و مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد. او از کابل برای شرکت در این مسابقه به بامیان آمده است.
یاقوت میگوید که یکی از هدفهای اشتراکاش در مسابقه ، دادن پیام صلح به همهگان است. او از گروه طالبان و دیگر جناحهای دخیل در جنگ افغانستان میخواهد که خشونت را کنار بگذارند و با گذاشتن سلاح بر زمین، زمینهی زندهگی مسالمتآمیز و دور از خشونت و فقر را به مردم فراهم سازند.
این ورزشکار، ضمن قدردانی از مسوولان برگزار کنندهی ماراتُن، از آنان میخواهد که چنین مسابقات را در آینده نیز راهاندازی کنند تا جوانان بیشتری به ورزش روی بیاورند. به گفتهی وی، محیط و آبوهوای بامیان برای هرگونه ورزش بسیار مناسب است و جوانان و علاقهمندان باید از این فرصت طلایی استفاده کنند.
به باور آقای یاقوت، مسابقات اینچنینی، افزون برتشویق جوانانی که تازه به ورزش روی میآورند، در شناسایی چهرههای برتر برای اشتراک در مسابقات جهانی که بتوانند برای کشور مدال بیاورند، نیز بسیار مهم و موثر است.
یاقوت، مدت ۱۸ سال میشود که تمرینات دوش را مرتب انجام میدهد و یکی از بنیانگذاران ماراتُن در افغانستان نیز میباشد. وی تاکنون سه مدال طلا از مسابقات ماراتن به دست آورده که آخرین بار در سال گذشتهی میلادی، بین ۷۰هزار ورزشکار از کشورهای مختلف، مقام شانزدهم را از آن خود کرده است.
نبی حسینی، از ولایت بامیان در این مسابقه اشتراک کرده بود. میگوید هدف او ازشرکت در مسابقه، تشویق دیگران به ورزش میباشد و از سوی دیگر میخواهد در رقابتهای جهانی که سالانه در بیرون از افغانستان برگزار میشوند، شرکت کند و برای کشورش مدال قهرمانی بیاورد.
وی میافزاید تلاش خواهد کرد تا با تمرینات و آمادهگی بیشتر، بتواند سال آینده مسافت ۴۲ کیلومتر را در زمان کمتر طی کند.