صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدار غنی با فتبال‌بازان؛ تندیس لیگ‌ برتر به رییس‌جمهور اهدا شد

دیدار غنی با فتبال‌بازان؛  تندیس لیگ‌ برتر به رییس‌جمهور اهدا شد

رییسجمهور غنی پیش از چاشت دیروز با تیمهای قهرمان و نایب قهرمان فصل نهم لیگبرتر فتبال پسران و تیمهای قهرمان و نایب قهرمان فصل چهارم لیگبرتر فتبال بانوان  کشور دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ ریاستجمهوری انجام شد، هیئت رهبری ریاست تربیت بدنی و ورزش و فتبال افغانستان نیز حضور داشتند. در خبرنامهیی که از آدرس دفتر رسانههای ریاستجمهوری نشر شدهاست، آمدهاست که مسؤولان تربیت بدنی و ورزش و نیز مسؤولان فدراسیون فتبال کشور تندیس فصل نهم لیگبرتر فتبال کشور را به رییسجمهور اهدا کردند. رییسجمهور غنی در این دیدار، ورزشکاران را الگویی برای نسل جوانان کشور خطاب کردهاست که برای مردم لبخند و خوشی میآورند. نهمین دور رقابتهای لیگبرتر فتبال کشور شام روز گذشته با قهرمانی تیم شاهین آسمایی به پایان رسید. همینطور، تیم بانوان هرات نیز روز گذشته فرجامین دیدار لیگبرتر فتبال بانوان را برد و قهرمان این رقابتها شد. رییسجمهور غنی شام روز گذشته پیش از آغاز بازی نهایی لیگبرتر فتبال کشور در یک پیام ویدیویی گفت که قرار بود برای تماشای بازی به ورزشگاه برود، اما بدلیل مصروفیت عاجل ترجیح داد با بازیکنان در ارگ دیدار کند.
آقای غنی در این پیام ویدیویی گفت: «از تیمهای منتخب که از هر گوشۀ کشور حضور پررنگ داشتند سپاسگزاری مینمایم که همیشه با ارادۀ محکم و تلاشهای شان به هموطنان ما افتخار، مسرت و قهرمانی به ارمغان آوردهاند. جوانان ما ممثلین وحدت ملی و سفیران افغانستان جدید استند که بهجنگ و خشونت و موادمخدر نه گفتهاند و در مسابقات و میدانهاب بینالمللی همیشه بیرق با افتخار  افغانستان را با بازوان پرتوان شان بلند نگهداشتهاند و همین سبب ما بالای همۀ آنها افتخار میکنیم.»
رییسجمهور غنی در بخش دیگر از سخنانش گفت که حکومت برای رشد تمامی رشتههای ورزشی برنامه دارد و در آینده عملی خواهند شد.
اما، شماری شماری از مقامهای حکومت از جمله امرالله صالح، معاون نخست رییس‌‎جمهور و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی برای تماشای بازی نهایی لیگبرتر فتبال کشور به ورزشگاه رفته بودند.
بازی دیشب در حالی برگزار شد که از یک هفته بدینسو نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در هلمند ادامه دارند - نبردهایی که باعث شدهاند صدها خانواده آواره شوند. رییسجمهور غنی، حملههای طالبان را نکوهش کرد: «این جنگ ناروا و وحشت را بهشدت نکوهش میکنم.»