صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرعه‌کشی لیگ‌برتر فوتبال افغانستان؛ بازی‌ها پنج‌شنبه آغاز می‌شوند

قرعه‌کشی لیگ‌برتر فوتبال افغانستان؛ بازی‌ها پنج‌شنبه آغاز می‌شوند

قرعهکشی فصل نهم رقابتهای لیگبرتر فتبال افغانستان روز گذشته در کابل برگزار شد و تیمها حریفان شان را در این فصل شناختند.
شاهین آسمایی، د میوند اتلان، طوفان هریرود، سیمرغ البرز، موجهای آمو، د سپینغر بازان، د اباسین حپی و عقابان هندوکش هشت تیمی هستند که در این فصل بازی خواهند کرد.
طوفان هریرود و د سپینغر بازان دو تیمی هستند که در بازی نخست به رقابت خواهند پرداخت.
محمد یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فتبال افغانستان میگوید که یکی از اهداف برگزاری فصل نهم لیگ برتر، پشتیبانی از گفت وگوهای میان افغانان است.
این رقابتها مانند سالهای گذشته از طریق تلویزونهای طلوع و لمر بهگونه زنده پخش خواهند شد. طوفان هریرود که از زون غرب کشور نمایندهگی میکند، سال گذشته برای چهارمین بار جام قهرمانی این رقابتها را بالای سر برد. لیگبرتر فتبال افغانستان هشت سال پیش آغاز شد. قرار است رقابتهای امسال به حمایت حکومت برگزار شوند.