صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات انتخابی مشت‌زنی ولایت هلمند پایان یافت

مسابقات انتخابی مشت‌زنی ولایت هلمند پایان یافت

نثاراحمد قاریزاده سرمربی فدراسیون مشتزنی افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به همکاری این فدرسیون میان ۴۰ ورزشکار در مرکز این ولایت روز گذشته آغاز شده بود، دیروز به پایان رسید.
به گفته آقای قاریزاده، هدف از این مسابقات که در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان راهاندازی شده بود، انتخاب بهترین بازیکن برای بازیها میان ولایات بود.
قاریزاده میگوید فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان تلاش میکند تا زمینه مسابقات را در سایر ولایات برای این بازیکنان فراهم کند.