صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات کرکت به اشتراک دوازده تیم در پروان آغاز شد

مسابقات کرکت به اشتراک دوازده تیم در پروان آغاز شد

رقابت های ده روزه کرکت میان دوازده تیم بخاطر انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب ولایت پروان در مرکز این ولایت آغاز شد.
حامد صدیقی، مسؤل دفتر کرکت بورد در پروان به آژانس خبری پژواک گفت، در این رقابت ها که در چارچوب گروهی و زیر نظر مستقیم کرکت بورد کشور دیروز آغاز شده است، هر گروه دارای سه تیم بوده و هرتیم در سه بازی رقابت خواهد کرد.
در همین حال، محمد عظیم آمر ورزشی ولایت پروان می گوید، این رقابت ها به دلیل نبود میدان کرکت در این ولایت در ستدیومِ ورزشی بیات در چاریکار مرکز ولایت پروان راه اندازی می شود.
از سوی دیگر بازی کنان کرکت از برگزاری این رقابت ها استقبال می کنند، اما از نبود سهولت های لازم برای ادامه تمرینات شان شکایت دارند.
سید محمد یک تن از بازیکنان اشتراک کننده این مسابقات، از نبود میدان کرکت در پروان شکایت دارد و می گوید:«به نسبت نبود میدان ورزشی کرکت مسابقات کم برگزار می شود، با مشکل زیاد رو به رو استیم، اگر توجه به رفع این مشکل از سوی نهاد های دولتی و یا شخصی شود، خیلی خوب می شود.»