صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نخستین مسابقات بایسکیل سواری میان خبرنگاران ورزشی در شهر کابل

برگزاری نخستین مسابقات بایسکیل سواری  میان خبرنگاران ورزشی در شهر کابل

نخستین دور مسابقات جام بایسکیل سواری رسانه ها روز گذشته از طرف فدراسیون بایسکیل سواری در کابل راه اندازی گردید که در آن مسعود خورشید از خبر گزاری زاویه در جایگاه نخست، سید احد سروش از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در جایگاه دوم، مصطفی جعفری از تلویزیون تمدن هم به ترتیب در جایگاه سوم و مرتضی حیدری از خبرگزاری پاسبانان هم در جایگاه هفتم این مسابقه قرار گرفت.
این رقابت ها با اشترک 40 خبرنگار ورزشی و در فاصله ی 5 کیلومتر در جاده های شهر کابل برای یک روز برگزار گردید.
در پایان فضلی احمد فضلی رییس فدراسیون بایسکیل سواری گفت که پس از این سال یکبار این جام برگزار خواهد شد و همچنان به زودی رقابت تور افغانستان در فاصله ی 360 کیلومتر (ننگرهار- کابل- کاپیسا) با حضور بازیکنان تیم ملی بایسکیل سواری برگزار می شود.