صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز رقابت‌های لیگ «دسته یک» فوتبال بانوان شهر کابل

آغاز رقابت‌های لیگ «دسته یک» فوتبال بانوان شهر کابل

رقابتهای لیگ "دسته یک" فوتبال بانوان شهر کابل آغاز شد.
شمس امینی معاون مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها، هشت تیم پایتخت حضور دارند.
او میگوید این رقابتها چهارده روز ادامه خواهند داشت.
قرعه کشی این رقابتها پیش از چاشت امروز یکشنبه با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و تیمهای شرکت کننده، در فدراسیون فوتبال برگزار شد.
این مسابقات امروز با انجام چهار دیدار در میدان اختصاصی کمیتۀ بانوان فدراسیون فوتبال آغاز شد.
گفتنی است که این مسابقات به شکل لیگ بوده و همه روزه با انجام دو دیدار پیگیری میشود.