صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم ملی فتبال کشور باردیگر در جایگاۀ ۱۴۹ رده‌بندی فیفا قرار گرفت

تیم ملی فتبال کشور باردیگر در جایگاۀ ۱۴۹ رده‌بندی فیفا قرار گرفت

تیم ملی فتبال افغانستان، در تازهترین ردهبندی فدراسیون بینالمللی فتبال (فیفا) با کسب ۱۰۵۲امتیاز جایگاۀ پیشین خودرا حفظ کرد و در ردۀ ۱۴۹قرار گرفت.
تیم ملی فتبال کشور در آسیا نیز مکان «۳۰» را به خودش اختصاص دادهاست.
این در حالی است که فتبالبازان کشور، قرار است تا یک ماه دیگر در ادامۀ رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملتهای ۲۰۲۳ چین، در بنگلادیش به مصاف تیم ملی این کشور بروند.
تیم ملی فتبال کشور، هماکنون از انجام پنج بازی در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با ۴ امتیاز در ردۀ سوم گروپ «ای» این رقابتها قرار دارد.