صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو ورزشکار افغان سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کردند

دو ورزشکار افغان سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کردند

دو تن از ورزشکاران پارالمپیک افغانستان برای اشتراک در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انتخاب شدند.
کبیر خوشبین مسئول مطبوعات کمیته پارالمپیک افغانستان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت یک دختر و یک پسر دارای معلولیت در رشتههای دوش و پرتاب گلوله انتخاب شدهاند.
او گفت: "در آیندۀ نزدیک به دبی سفر دارند و فعلاً تمریناتشان را پیش میبرند و از آمادگیهای خوب برخوردار هستند."
در بازیهای پارالمپیک ورزشکاران دارای معلولیت حضور مییابند و در رشتهای گونهگون ورزشی به رقابت میپردازند.
رقابتهای جهانی پارالمپیک هر چهار سال بعد در یکی از کشورهای جهان برگزار میشود که این رقابتها امسال در جاپان به راه انداخته خواهد شد.