صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز تمرینات تیم ملی فتسال برای رقابت‌های بانوان مرکز آسیا

آغاز تمرینات تیم ملی فتسال برای رقابت‌های بانوان مرکز آسیا

تیم ملی فتسال زیر ۱۹ بانوان کشور روز یکشنبه تمرینات و آمادهگیها را برای حضور در نخستین دورۀ رقابتهای قهرمانی فتسال بانوان مرکز آسیا، آغاز کرد.
ملی پوشان کشور روز جمعه در نُخستین بازیاش به مصاف قرغیزستان میروند.
قرار است ملی پوشان کشور به ترتیب با تیمهای ایران، ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در بازیهای بعدی، رقابت کنند.
تیم که در این رقابتها امتیازی بیشتر را دریافت کند، برندۀ جام قهرمانی خواهد شد.
قرار است این رقابتها از چهارم تا نهم ماه دلو در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شوند.