صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقه بایسکل رانی به هدف تشویق پرداخت مالیات در فاریاب برگزار شد

مسابقه بایسکل رانی به هدف تشویق پرداخت مالیات در فاریاب برگزار شد

به منظور تشویق و ترغیب باشنده گان فاریاب برای تادیۀ مالیات، مسابقه بایسکل رانی با اشتراک والی آن ولایت برگزار گردید.
امروز به مناسبت هفته مالیه دهی، ۳۰ تن از بایسکل رانان در خط رنوی میدان هوایی ظهیر فاریابی در شهر میمنه، مسابقه برگزار کردند. نقیب الله فایق والی فاریاب، هدف از راه اندازی مسابقه بایسکل رانی را تشویق و ترغیب باشنده گان این ولایت به پرداخت مالیه عنوان کرده گفت که  مردم در این ولایت، به تادیه مالیات سهم بارز دارند. وی به تمام ورزشکاران بایسکل رانی در کشور، چلینج داد تا به این ولایت بیایند و به مسابقه با بایسکل رانان فاریاب بپردازند.
وی گفت که ولایت فاریاب، برای ورزشکارانی که از ولایات دیگر می آیند، تمام سهولت ها را فراهم می کند. والی فاریاب برای سه تن از ورزشکارانی که در مسابقه امروز حایز مقام اول، دوم و سوم شده بودند، تحایفى اهدا کرد و مهمانی چاشت را نیز به آنها فراهم نمود. محمدالله کوهی مدیر شعبه عواید مستوفیت فاریاب گفت که نسبت گسترش نا امنی ها، امسال پلان داده شدۀ وزارت مالیه را نتوانستند تکمیل بسازند؛ اما تلاش می کنند تا مالیات را جمع آوری بکنند.