صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مورینیو و یک رکورد دست نیافتنی برای مربیان

مورینیو و یک رکورد دست نیافتنی برای مربیان

ژوزه مورينيو بابت غرامتي که از باشگاه هاي سابق خود به خاطر اخراج دريافت کرده، رکوردي دست نيافتني دارد.
به نقل از ميرر، چند روز پيش بود که اعلام شد آنتونيو کونته سرمربي سابق چلسي به دليل اخراج از چلسي توانسته 26.2 ميليون يورو از باشگاه انگليسي غرامت بگيرد.
او تابستان 2018 از کار برکنار شد و بلافاصله شکايتي از چلسي مطرح کرد و توانست پيروز شده و غرامتي هنگفت از رومن آبراموويچ بگيرد.
مالک روس و متمول چلسي تاکنون به همين دليل 90 ميليون يورو به مربيان اخراجي خود غرامت داده است.
در راس مربيان دنيا از اين حيث ژوزه مورينيو قرار دارد.
آقاي خاص پس از اينکه سال 2007 از چلسي برکنار شد، 25.7 ميليون يورو غرامت گرفت. سال 2015 که براي دومين بار از چلسي اخراج شد، 11.4 ميليون يورو غرامت گرفت و اخيرا در سال 2018 که منچستريونايتد حکم به برکناري او داد، توانست 19 ميليون يورو غرامت بگيرد.
به عبارتي مورينيو تاکنون از سه اخراج خود مبلغي معادل 56.1 ميليون يورو به جيب زده است!