صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشنهاد رئال به مورینیو: 12 میلیون بگیر، به تاتنهام نرو

پیشنهاد رئال به مورینیو: 12 میلیون بگیر، به تاتنهام نرو

سان مدعی است رئال مادرید به ژوزه مورینیو پیشنهادی 12 میلیون پوندی ارائه داده بود تا به تاتنهام نپیوندد و منتظر بماند تا بعد از ترک رئال توسط زیدان، سکان هدایت غول مادریدی را به دست بگیرد.
روزنامه انگلیسی سان مدعی است بعد از انتشار اخبار مربوط به احتمال پیوستن مورینیو به تاتنهام، متعاقب اخراج مائوریسیو پوچتینو از این تیم، رئال مادرید به آقای خاص پیشنهاد میدهد که حاضر است به او 12 میلیون پوند بپردازد تا پیشنهاد تاتنهام را رد کند و منتظر بماند تا بعد از ترک برنابئو توسط زیدان، جانشین او شود.
پیش از اخراج پوچتینو از تاتنهام شایعاتی درباره بازگشت مورینیو به مادرید مطرح بود و نتایج دور از انتظار زیدان با رئال این احتمال را افزایش داده بود. ولی در هفتههای اخیر کسب نتایج بهتر توسط رئال جایگاه زیدان را در این تیم محکمتر کرده و از این گذشته مورینیو بعد از پیدا شدن فرصت انتقال به تاتنهام، پیشنهاد اسپرز را به سرعت پذیرفت.
روزنامه انگلیسی سان حالا مدعی است رئال مادرید حاضر بوده برای اینکه خیالش از در دسترس بودن مورینیو، در صورت اخراج یا استعفای زیدان، راحت باشد مبلغ قابل توجهی به او بپردازد. این روزنامه میگوید رئال به مورینیو اعلام کرده بوده که در صورت رد پیشنهاد تاتنهام به او 12 میلیون پوند خواهد پرداخت.
ولی سان میگوید مورینیو که از مدتی پیش به هدایت تاتنهام علاقهمند بوده بلافاصله بعد از اخراج پوچتینو، به پیشنهاد تاتنهام جواب مثبت میدهد چرا که معتقد بوده این همان شغلی است که در شرایط فعلی به نفع او بوده و بهتر از مربیگری در هر تیم دیگری با موقعیت فعلی او سازگار است.