صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صخره‌نورد معروف دنیا از فاصله ۳۰۰ متری سقوط کرد و کشته شد

صخره‌نورد معروف دنیا از فاصله  ۳۰۰ متری سقوط کرد و کشته شد

برد گابرایت، یکی از مشهورترین صخرهنوردان جهان پس از سقوط از صخرهای در مکزیک جان خود را از دست داد.
برد گابرایت، ۳۱ ساله روز چهارشنبه در ال پوتررو چیکو در شمال مکزیک از ارتفاع سیصد متری سقوط کرد و درگذشت.
برد گابرایت به خاطر صعودهای انفرادی آزاد از دیوارههای بزرگ معروف بود.
آیدان جیکوبسون، صخرهنورد ۲۶ ساله همراه او از فاصله کمتری سقوط کرد و زنده ماند اگرچه متحمل جراحاتی شده است.
برد گابرایت به خاطر صعود انفرادی آزاد یا صخرهنوردی بدون تجهیزات ایمنی معروف بود. البته در زمان وقوع این حادثه، این دو با روش ابسیلینگ (Abseiling ) در حال پایین آمدن از صخره به کمک طناب بودند.
در چنین روش پیشرفتهای، صخرهنوردان با طناب از صخرهها پایین میروند. حوادث ناشی از این روش بالا است.
آلکس هانولد ، سنگنورد سرشناس که داستان او در فیلم "انفرادی آزاد" (فری سولو) به تصویر کشیده شده، در اینستاگرامش به گابرایت ادای احترام کرده و او را "جواهری کمیاب" توصیف کرده است.