صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۰۰۰ توپ گمشده در ۴۰ سال؛ بازی در مرتفع‌ترین ورزشگاه اروپا چه حالی دارد

 ۱۰۰۰ توپ گمشده در ۴۰ سال؛  بازی در مرتفع‌ترین ورزشگاه اروپا چه حالی دارد

این زمین فوتبال در چنان ارتفاعی قرار دارد که در زمستان از آن برای اسکی استفاده میشود و حضور در آن جز با سفری ۵ دقیقهای با تلهکابین ممکن نیست. صحبت در مورد ورزشگاه اوتمار هیتسفلد است که شاید خیلیها از وجودش هم خبر نداشته باشند.
این زمین فوتبال در ارتفاع ۲۰۰۰ متری دریا قرار دارد، احاطه شده میان قلههایی که دو برابر آن ارتفاع دارند و در نزدیکی پیست اسکی معروف زرمات در رشته کوه آلپ سوئیس. دیگو آبگوتسپان، مدافع جیسپان که ۱۸ سال است برای این تیم بازی میکند، گفت: "این زیباترین جایی است که میتوانید فوتبال بازی کنید. شما میتوانید کوهها، یخچالهای طبیعی و درختان را ببینید؛ فوقالعاده است." اف سی جیسپان، تیمی آماتور است که در لیگ کوهستان سوئیدن بازی میکند و با افتخار از ورزشگاه‌‌اش به عنوان مرتفعترین زمین فوتبال اروپا یاد میکند. دهکده جیسپان (که جادهای برای رسیدن به آن وجود ندارد) شامل ۷۰ کلبه چوبی است و در زمستان تبدیل به یک اقامتگاه کوچک اسکی میشود. در این زمین فوتبال تنفس بازیکنان به دلیل فشار هوا سختتر از حالت عادی است.
آقای آبگوتسپان که فروشنده لوازم اسکی نیز است، میگوید: "ما عادت کردهایم. برای حریفان کار سختتر است. اگر در پایان نیمه اول ۰-۵ از حریف عقب باشیم هم میدانیم که میتوانیم به بازی برگردیم و برنده شویم. ما تیمی بسیار قدرتمند در خانه هستیم." این ورزشگاه که زمین آن چمن مصنوعی است به دلیل کمبود فضای مسطح، کوچکتر از یک زمین فوتبال معمولی ساخته شده است. این زمین ۳۵ سال بعد از شکلگیری باشگاه در سال ۲۰۰۹ ساخته شد. طبیعی است که هرکسی بخواهد در این زمین بازی کند، اما تمام ماجرا هم به این شیرینی نیست. تور بزرگی یک طرف این زمین را پوشانده است و گرچه این تور اکثر توپهایی که به آن سمت شوت میشوند را متوقف میکند، اما گاهی هم کارآیی چندانی ندارد. باشگاه میگوید که در ۴۰ سال اخیر ۱۰۰۰ توپ از دست داده است. آلفونس بریگر، مدافع باشگاه میگوید: "خیلی اوقات توپ ۱۰۰ متر پایینتر میافتد و گاهی هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر. گاهی در یک بازی حتی یک توپ را هم از دست نمیدهید و گاهی هم پیش میآید که اول یک توپ، بعد سه توپ و تا ده توپ را گم میکنید. بعد مجبور میشویم که قبل از جلسه بعدی تمرین پایین برویم و آنها را پیدا کنیم.این خیلی آزاردهنده است." از ماه اکتبر لایه قطوری از برف سطح این زمین را میپوشاند و در بدترین حالت تمرینات پیش فصل تیم به دلیل برف و سرما تا اواخر بهار به تاخیر میافتد.بعید است کسی یکبار این ورزشگاه را ببیند و بتواند زیبایی مسحورکننده آن را فراموش کند.