صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انقلاب مارادونا در آرجانتاین‌ و خیمناسیا

انقلاب مارادونا در آرجانتاین‌ و خیمناسیا

از زمانی که دیگو مارادونا، اسطوره بیبدیل فوتبال آرجانتاین به عنوان سرمربی باشگاه خیمناسیا در این کشور منصوب شد لیگ آرجانتاین حال و هوایی دیگر پیدا کرده است. در این کشور کسی نیست که شک داشته باشد حضور مارادونا در لیگ این کشور فارغ از تاثیر فنی او بر خیمناسیا تاثیر خارقالعادهای بر فضا و حال و هوای لیگ این کشور داشته. اما مارادونا در خیمناسیا هم علاوه بر تغییرات فنی، انقلابی واقعی در این باشگاه بوجود آورده.
با نگاهی به شبکههای اجتماعی میتوان دیدی از تاثیر مارادونا بر این باشگاه و انقلاب او در خیمناسیا بدست آورد. تعداد دنبال کنندههای باشگاه در فیسبوک از 189 هزار نفر به 203 هزار نفر رسیده و رشدی 8درصدی را تجربه کرده. تعداد دنبال کنندههای خیمناسیا در تویتیر هم از 318هزار به 333هزار رسیده و 5 درصد رشد داشته. اما در اینستاگرام این رشد فوقالعاده بوده و صفحه اینستاگرام باشگاه از زمان روی کار آمدن دیگو با رشدی 30 درصدی مواجه بوده است.
باشگاه خیمناسیا که یکی از باشگاههای گمنام آرجانتاینی به شمار میرفت از زمان روی کار آمدن مارادونا هر روز شاهد صفهای طویل افرادی است که در راهروی دفتر باشگاه یا در پیادهروی خیابان محل دفتر باشگاه صف کشیدهاند تا شاید موفق شوند دیگو را از نزدیک ببینند. از این گذشته هر روز رسانههایی از گوشه و کنار دنیا نامهها و درخواستهای مصاحبه با دیگو را به دفتر خیمناسیا ارسال میکنند و سر واحد روابط عمومی باشگاه این روزها واقعا شلوغ است.
اسم باشگاه خیمناسیا حالا در سراسر دنیا یک اسم شناختهشده است و این بدون تردید به افزایش اهمیت رسانهای این باشگاه و شهر و رویهمرفته لیگ آرجانتاین و فوتبال این کشور منجر شده است.
با اینکه با گذشت حدود یک ماه از ورود مارادونا به خیمناسیا حالا دیگر تب ورود دیگو به این باشگاه کم کم فروکش کرده و تاثیر اولیه کمی کاهش یافته ولی تاثیرگذاری عمیق دیگو بر باشگاه تازه آغاز شده است. روزهایی که هر روز 300 نفر کنار دفتر باشگاه صف میکشیدند تا دیگو را تماشا کنند کمتر سپری میشود ولی انقلاب واقعی دیگو در خیمناسیا حالا پرقدرتتر و عمیقتر به راه خود ادامه میدهد.