صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای نخستین بار یک دونده موفق شد ماراتن را در زیر دو ساعت بدود

 برای نخستین بار یک دونده موفق شد ماراتن را در زیر دو ساعت بدود

الیود کیپچوگه، دونده کنیایی صبح روز شنبه موفق شد به نخستین فردی تبدیل شود که مسافت کامل دوش ماراتن را در کمتر از دو ساعت دویده است.
آقای کیپچوگه که ۳۴ سال سن دارد، مسافت ۴۲ کیلومتر و ۲۰۰ متر را در یک ساعت و ۵۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه دوید.
این رکوردشکنی در یک رویداد ویژه در شهر وین رخ داد که توسط شرکت صنایع شیمیایی "اینیوس" ترتیب داده شده بود.
به همین دلیل این رکورد به عنوان رکورد رسمی جهانی ثبت نخواهد شد. تنها رکوردهایی به عنوان رکورد رسمی درنظر گرفته میشوند که در یک مسابقه رقابتی ثبت شوند.
الیود کیپچوگه خود صاحب رکورد رسمی ماراتن جهان نیز هست. او در سال ۲۰۱۸ موفق شد در مسابقه دوش ماراتن برلین، رکورد دو ساعت و یک دقیقه و ۳۹ ثانیه را به عنوان رکورد رسمی جهان به نام خود ثبت کند.
کیپچوگه بعد از اتمام ماراتن روز شنبه گفت: "این اتفاق نشان میدهد که هیچ کس محدودیتی ندارد. حالا که من این کار را انجام دادم، انتظار دارم افراد بیشتری همین کار را انجام بدهند."
این قهرمان المپیک در سال ۲۰۱۷ نیز تلاش کرد در یک رویداد مخصوص دیگر، مسافت ماراتن را زیر دو ساعت بدود که موفق نشد. او در آن سال این مسافت را در دو ساعت و ۲۵ ثانیه دوید.
تیم الیود کیپچوگه از دوندههای "پیسمیکر ( Pacemaker )" تشکیل شده بود که بسیاریشان خود از قهرمانان دوش های با مسافت کمتر هستند. "پیسمیکر"ها در رقابت دوی استقامت، دونده‌‌هایی هستند که در مسافتهای کوتاهتر در طول مسابقه قهرمانان را همراهی میکنند تا آنها بتوانند سرعتشان را در طول ۴۲ کیلومتر تنظیم کنند. در پایان رویداد روز شنبه، آقای کیپچوگه ابتدا به سوی همسرش دوید و او را در آغوش کشید. بعد از آن او با پرچم کنیا و به همراه گروه دوندگان همراهش (پیسمیکرها) این رکوردشکنی را جشن گرفت.
او رکوردشکنی خود را با رکوردشکنی راجر بنیستر، دونده بریتانیایی در سال ۱۹۵۴ مقایسه کرد که برای نخستین بار موفق شد یک مایل را در کمتر از چهار دقیقه بدود.
کیپچوگه گفت: "این رویداد، جنبههای مثبت جهان ورزش را نشان میدهد. من میخواهم دویدن را رقابتی سالم و جذاب کنم. وقتی ما همه با هم میدویم، میتوانیم جهان زیبایی خلق کنیم."
الیود کیپچوگه یکی از محبوبترین دوندههای جهان در میان کسانی است که در سنین مختلف به شکل آماتور میدوند و در رقابتهایی مانند ماراتن برلین یا لندن شرکت میکنند.
او در رویداد روز شنبه، در نیمه نخست ۱۰ ثانیه از زمان پیشبینی شده جلوتر بود، اما در بخشهایی از ۲۰ کیلومتر دوم، اندکی سرعتش کمتر شد. با این حال او موفق شد در کیلومترهای پایانی بر سرعتش بیافزاید و از زمان پیشبینی شده عقب نماند.
در طول این رویداد، ۴۲ دونده به عنوان "پیسمیکر" او را همراهی میکردند که در میانشان نامهای مهمی مانند متیو سنتوویتز (قهرمان هزار و ۵۰۰ متر المپیک)، پل چلیمو (دارنده مدال نقره پنج هزار متر المپیک) و برادران نروژی اینگبریگتسن، جیکوب، فیلیپ و هنریک حضور داشتند. همزمان مریبان کیپچوگه نیز در طول این رویداد با دوچرخه به او آب و ژلهای انرژیزا رساندند. این درحالی است که در رقابتهای معمولی ماراتن، دوندگان باید آب یا هر نوشیدنی و خوراکی دیگر را از روی میزهایی که در کنار مسیر هست، بردارند. بر اساس مقررات فدراسیون جهانی دو و میدانی، کمک رسانی بدین شکل ممنوع است و به همین دلیل نیز این رکوردشکنی را به رسمیت نمیشناسد.