صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آماده‌گی تیم ملی فوتبال کشور برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲

آماده‌گی تیم ملی فوتبال کشور  برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲

تیم ملی فوتبال کشور تا کمتر از ده روز دیگر در نُخستین دیدارش در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲قطر و جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا به مصاف قطر میرود.
شماری از اعضای تیم ملی امیدوارند تا نتیجۀ خوب را در این بازی ها، به دست آورند.
فرزاد عطایی، عضو تیم ملی فوتبال افغانستان دربارۀ این رقابتها گفت: «ما فدراسیون را درک میکنیم، ما باید شرایط فعلی را بپذیریم و اکتفا نکنیم به بازیهای تدارکاتی و مطمین هستیم نتیجه میگیریم.»
یارمحمد ذکرخیل، عضو دیگر تیم ملی گفت: «باید فدراسیون فوتبال افغانستان پیش از شروع بازیها برای ما حد اقل یک کمپ تمرینی میگرفت.»
از سوی دیگر، یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان دربارۀ مشکلات بودجه در فدراسیونگفت: «بودجۀ که سالانه دولت برای فوتبال تعیین میکنه، ناچیز است و تقریبأ ۶۰ یا ۷۰ فیصدش به مصرف رسیدهاست.»
در همین حال، رییس تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک با تأکید بر مستقل بودن فدراسیون فوتبال، میگوید پیشنهادی را برای حمایت مالی تیم در رقابتهای پیشرو به ریاستجمهوری فرستادهاند.
حفیظ ولی رحیمی گفت: «ما پیشنهادی به ریاستجمهوری به ای خاطر روان کردیم و منتظر حکم آن استیم چون این رقابتها یک بودجه زیادی نیاز دارد.»
از سوی دیگر، استوارت واتکیس، کمک مربی تیم ملی بنگلهدیش میگوید که تیمش میتواند افغانستان را در رقابتهای مقدماتی، شکست دهد.
افغانستان در دومین بازیاش دراین رقابتها از بنگله دیش از تاجیکستان، میزبانی خواهد کرد. قرار است این بازی تا دوهفتۀ دیگر، برگزار شود.
واتکیس به این باور است که او میداند که تیم ملی افغانستان با چه ترکیب وارد میدان خواهد شد.
او افزود: «بازیهای را که ما مشاهده کردیم، آنان (افغانستان) با یک مهاجم مرکزی و ترکیب ۴-۳-۳ بازی میکنند. آنان واقعأ یک دفاع مرکزی نیرومند دارند.»
تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابتهای مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا در گروه پنجم با تیمهای قطر، عمان، بنگلادش و هند هم گروه است.