صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز لیگ برتر فوتبال افغانستان

آغاز لیگ برتر  فوتبال افغانستان

دیروز فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان با دیدار تیمهای طوفان هریرود و سیمرغ البرز در کابل آغاز شد.
در این رقابتها، همانند هفت دوره گذشته هشت تیم از ۸ حوزه افغانستان حضور خواهند داشت که در دو گروه ۴ تیمی با هم به رقابت خواهند پرداخت.
تفاوت خاصی نسبت به دورههای گذشته در روند برگزاری رقابت ایجاد نشده است و تیمها به صورت گروهی با هم رقابت خواهند کرد و پس از صعود دو تیم از هر گروه، دو بازی نیمهنهایی و در نهایت مسابقه نهایی این رقابتها برگزار خواهد شد..