صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۰ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پدیده جاپانی رئال: از حضور در رئال هیجان‌زده‌ام

پدیده جاپانی رئال:  از حضور در رئال هیجان‌زده‌ام

تاکه فوسا آبه پدیده جوان جاپانی که اخیرا به رئال مادرید ملحق شده در اولین مصاحبه خود بعد از پیوستن به رئال شرکت کرد.
تاکه فوسا آبه پدیده جوان جاپانی که اخیرا به رئال مادرید ملحق شده در اولین مصاحبه خود بعد از پیوستن به رئال شرکت کرد. آبه که در دیدار دوستانه بایرن مونیخ و رئال مادرید در آمریکا در میدان حضور داشت بعد از این بازی در اولین مصاحبه خود با پیراهن رئال مدعی شد او و همتیمیهایش باید بایرن مونیخ را شکست میداند. آبه درباره بازی بایرن و رئال گفت:" ما این بازی را 3-1 باختیم ولی من خوشحالم که اولین بازی ام برای رئال را انجام دادم. ما واقعا باید برنده می شدیم و برای همین از باختمان ناراحت هستم".
ستاره جاپانی درباره حرفهای زیدان به او پیش از ورود به زمین گفت:" زیدان به من گفت اعتماد به نفس داشته باشم. همیشه خودم را در 30 متر جلویی زمین نزدیک به محوطه جریمه حریف حفظ کنم تا بتوانم در آن منطقه صاحب توپ شوم".
آبه درباره جا افتاده در ترکیب رئال گفت:" هم تیمیهای من با من خیلی دوستانه رفتار میکنند و زیاد با من صحبت میکنند".