صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ستاره ایتالیایی المپیک، مرد درحال غرق شدن را نجات داد

ستاره ایتالیایی المپیک، مرد درحال غرق شدن را نجات داد

اگر در اعماق شنا میکنید بد نیست یک شناگر المپیکی در کنار خود داشته باشید.
فیلیپو مگنینی، قهرمان ایتالیایی، روز یکشنبه آندریا بندتو که در آبهای ساحلی ساردینیا درحال غرق شدن بود را نجات داد.
قهرمان سابق جهان با شنیدن درخواست کمک دوستان آندریا، در ساحل کالا سینزیاس در جنوب کایلری، خود را به آب زد. مگنینی سر آندریا بندتو را از آب بیرون نگه داشت تا ماموران غریق نجات خود را با یک قایق به آنها رساندند.
این ورزشکار بازنشسته بعدا گفت: "کاری را کردم که باید میکردم."
آقای بندتو، ۴۵ ساله، دو روز پیشتر در مراسمی در کایلری با نامزدش ازدواج کرده بود.
یکی از دوستان این زوج و خبرنگار بیبیسی شاهد حوادث متعاقب بودند. این زوج سوار یک شناور بادی بودند که آقای بندتو در آب که سردتر از معمول بود افتاد. او به دلیل یک مشکل جسمی نمیتوانست دست و پاهایش را تکان دهد.
این خبرنگار بی بی سی میگوید باد شدید شناور بادی را دور کرد و همسر آقای بندتو به تقلا افتاد تا سر او را بالا نگه دارد. دوستان او فریاد کمک سرکشیدند و ماموران نجات غریق با شنیدن فریادها خود را با یک قایق نجات به آنها رساندند.
اما آقای مگنینی ۳۷ ساله که به محل حادثه نزدیک تر بود خود را به سرعت به مرد درحال غرق شدن رسانده بود. مگنینی به نشریه "کوریر دلو اسپورت" گفت: "مرد به آب افتاده در مخمصه بدی بود، کاملا وحشتزده بود، واقعا گیر افتاده بود و مقداری آب قورت داده بود."
"وقتی من به او رسیدم قادر نبود حرف بزند، و گذاشتن او روی قایق آسان نبود، برای همین او را روی تشکی بادی که سایر شناگران در آن نزدیکی داشتند خواباندیم."
آقای بندتو پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد.
او گفت: "وقتی به هوش آمدم اول فکرم پیش همسرم بود. چند ساعت بعد از حادثه وقتی در بیمارستان بودم تشخیص دادم که فیلیپو مگنینی بود که مرا نجات داد. اما هنوز فرصت نکرده ام از او تشکر کنم چون آدرس تماسی از او را ندارم. امیدوارم بتوانم برای قدردانی شخصا پیش او بروم."
آقای مگنینی به همراه دوست دخترش جیورجیا پالماس، مدل، و از چهره های سرشناس تلویزیونی ایتالیا در ساحل بود. مگنینی جزو تیم امدادی چهار در دویست متر شنای آزاد ایتالیا بود که برنده مدال برنز در المپیک ۲۰۰۴ آتن شد.
او همچنین در سال ۲۰۰۵ در رشته ۱۰۰ متر شنای آزاد قهرمان جهان شد و در سال ۲۰۰۷ با کسب امتیاز برابر با برنت هیدین کانادایی این عنوان را تکرار کرد.