صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار عضو جدید کرکت بورد معرفی شدند

چهار عضو جدید کرکت بورد معرفی شدند

گلالی صافی، عضو مجلس سنا، احمدجواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، ضیاالحق امرخیل، مشاور ارشد رییسجمهور اشرف غنی و شکرالله عاطف مشعل، سفیر افغانستان در پاکستان به عنوان اعضای جدید کرکت بورد افغانستان معرفی شدند.
گلالی صافی، عضو مجلس سنا، احمدجواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، ضیاالحق امرخیل، مشاور ارشد رییسجمهور اشرف غنی و شکرالله عاطف مشعل، سفیر افغانستان در پاکستان به عنوان اعضای جدید کرکت بورد افغانستان معرفی شدند.
عزیزالله فضلی، رییس عمومی کرکت بورد کشور دیروز (سهشنبه، ۲۱ جوزا) در یک نشست خبری گفت که این افراد بهجای حکمتخلیل کرزی، معین سیاسی پیشین وزارت خارجه، اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه، سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و احمدشاه سنگدل، رییس دانشگاه خصوصی دنیا به عنوان اعضای جدید کرکت بورد تعیین شدهاند.
آقای فضلی همچنان گفت که اندی مول، مربی بریتانیایی سابق تیم ملی کرکت و مجاهد زدران در کمیتهی مرحلهی گزینش تعیین شدهاند. او در عین حال افزود که بهزودی تغییراتی در سمت ریاست اجرایی کرکت بورد نیز اعمال خواهد شد.
به گفتهی او، لیگ برتر کرکت افغانستان تا چهار ماه دیگر (اکتوبر) برگزار خواهد شد.