صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احتمال ریاست یک زن بر فدراسیون فوتبال آلمان

احتمال ریاست یک زن بر فدراسیون فوتبال آلمان

بعد از استفعای راینهارد گریندل، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان که بعد از وارد شدن اتهامات مالی به او اتفاق افتاد گمانهزنی درباره جانشین احتمالی او در آلمان بسیار داغ است.
راینهارد گریندل، رئیس سابق فدراسیون فوتبال آلمان چندی پیش اعلام کرد به دلیل دریافت یک ساعت گرانقیمت به عنوان هدیه و عدم اعلام رسمی آن از سمتش استعفا میکند. البته اتهامات مالی به آقای گریندل تنها به ماجرای این ساعت مربوط نمیشد و پنهان کردن درآمد آقای گریندل از فعالیتش به عنوان مشاور هیاتمدیره را هم شامل میشد.
به هر تقدیر راینهارد گریندل، رئیس جنجالی فدراسیون فوتبال آلمان حالا از این سمت کناره گرفته و این روزها گمانهزنی درباره نامزدهای احتمالی جانشینی او در آلمان بسیار داغ است. یکی از مهمترین نامزدهایی که توسط رسانههای آلمانی به عنوان جانشین او مطرح شده سیلویا ناید، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان آلمان است.
در شرایط سیاسی و رسانهای دیروز آلمان، مطرح شدن اسم خانم ناید بسیار توجهبرانگیز است. چرا که او همه عناصر لازم برای مورد توجه قرار گرفتن در عرصه سیاست امروز آلمان را دارد. یک زن که پیشزمینه مهاجرت دارد. با این تفاصیل عجیب نیست که اولین بار آنالنا بائربوک یکی از رهبران حزب سبزهای آلمان با انتشار یک توئیت، خانم ناید را به عنوان نامزد مناسب تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال آلمان معرفی میکند.
فدراسیون فوتبال آلمان که در یک دهه گذشته به دلیل اظهارات و وابستگی سیاسی روسایش بارها مورد انتقاد قرار گرفته با انتخاب فردی مثل سیلویا ناید میتواند روح زمانه و نبض فرهنگی آلمان امروز را در راهروهای محقرش در شهر فرانکفورت تزریق کند.