صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری دومین جشنواره ورزش‌های زمستانی در بامیان

برگزاری دومین جشنواره ورزش‌های زمستانی در بامیان

دومین جشوارۀ ورزشهای زمستانی امروز در ولایت بامیان آغاز شد. در این جشنواره، ورزشکاران رشتههای اسکی، کرلینگ، اسنوبرد، آیس اسکتینگ و ورزشهای دوگانه برای دو روز باهم پیکار میکنند. این رقابتها، با حضور ۲۰۰ ورزشکار دختر و پسر از ولایتهای بامیان، کابل، پروان، میدان وردک و غزنی برگزار شدهاست.
منورشاه شهزاد، مسؤول برگزاری این جشنواره میگوید که این رقابتها را به منظور رشد ورزشهای زمستانی راه اندازی کردهاست.
در روز نخست این جشنواره، ورزشکاران رشتههای کرلینگ و ورزشهای دوگانه با هم به رقابت پرداختند.
در همین حال، شماری از ورزشکارانی که در این رقابتها شرکت کردهاند، از مشکلات فراراه شان شکایت دارند. آنان، از حکومت میخواهند که زمینۀ این ورزشها را در دیگر ولایتهای کشور نیز فراهم سازد.