صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازماندن بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال از رقابت‌های رسمی

بازماندن بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال از رقابت‌های رسمی

شماری از بازیکنان و مربیان تیمهای ملی فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال، در نشستی در کابل گفتند که مشکلات به وجود آمده در فدراسیون فوتبال باعث شده است تا آنان از مسابقات رسمی و برگزاری اردوگاههای تمریناتی باز بمانند.
شماری از مربیان و بازیکنان تیمهای ملی فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال میگویند از رقابتهای رسمی و برگزاری اردوگاههای تمریناتی در بیرون از کشور باز ماندهاند.
آنان مشکلات به وجود آمده اخیر در فدراسیون فوتبال را علت این مشکل عنوان میکنند.
رزاق ممرک، مربی تیم ملی فوتسال، گفت: «ما با مشکلات خیلی جدی مواجه شدیم در ارتباط با پیشبرد برنامههای که فدراسیون روی دست داشت مطابق به جنتری کاری سالانه خودش. از شرکت تیمهای ملی ما در مسابقات آسیاسی و همچنان پیشبرد برنامههای آموزشی و مسابقات داخلی.»
آرزو رحیمی، مسوول کمیته بانوان فدراسیون فوتبال، گفت: «از لوی سارنوالی هیئت آمدند موضوع را بررسی کردند، چرا نتایج را اعلام نمیکنند. تا چی وقت ما همینطور آشفته باشیم. تا چی وقت ما صدمه ببینیم، قربانی داده برویم. هر قدر این موضوع طول بکشد، دختران بیشتر قربانی میشوند.» در همین حال، جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، میگوید
آقای رسولی افزود: «بعد از این که پنج تن از مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان به حالت تعلیق درآمدند و تعدادی زیادی از اینها هم ممنوع الخروج شدند. بحث اداری و پیشبرد امورات فدراسیون بر میگردد به خود فدراسیون که براساس قوانین، مقررات و طرزالعملهای که دارند، آنان باید این را تنظیم بکنند.»
در همین حال ورزشکاران میگویند ادامه این روند، برای بدست آوردن نتیجه خوب از رقابتهای بیرون مرزی تأثیر منفی خواهد داشت.
فیص محمد، عضو تیم ملی فوتبال ۲۳ سال، گفت: «از مقامات ریاست جمهوری و لوی سارنوالی خواهش میکنیم که نتیجههای که از بررسیها گرفته زودتر اعلام کنند تا که ما از این سردرگمی زودتر خلاص شویم.»
این در حالی است که چندی پیش وظیفههای پنج عضو فدراسیون فوتبال به شمول رییس، معاون و سکرتر جنرال این فدراسیون از سوی لوی سارنوالی مبنی بر اتهامهای آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال زنان، از سوی لوی سارنوالی به تعلیق درآمده بود.