صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس و سه عضو فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوع الخروج شدند

رئیس و سه عضو فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوع الخروج شدند

چهار مسئول ارشد و یک کارمند فدراسیون ملی فوتبال افغانستان به اتهام "آزار و اذیت جنسی" بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان این کشور ممنوع الخروج شدهاند. این ممنوعیت شامل کرامالدین کریم، رئیس این فدراسیون هم شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان میگوید که این اقدام برای "تحقیقات همهجانبه و بیطرف" که اکنون جریان دارد، صورت گرفته است.
دادستانی کل افغانستان چندی پیش این مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال این کشور را از کار تعلیق کرد.
به دنبال آن، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را نیز از حضور در تمامی فعالیتهای مرتبط با فوتبال حداقل برای سه ماه محروم کرد.
حدود چهار هفته پیش، روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا در گزارشی نوشت که مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به "سوء استفاده جنسی و فیزیکی" اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان متهم شدهاند.
این روزنامه از قول افرادی که با تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تماس هستند نوشت که این سوءاستفاده در دفتر فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل و در اردوی تمرین تیم ملی فوتبال افغانستان در کشور اردن در فوریه سال گذشته اتفاق افتاده است.
پس از نشر و پخش گسترده این گزارش، رئیس جمهوری افغانستان از دادستانی کل خواست تا این اتهام را با دقت بیشتر بررسی کند.
دادستانی کل از آغاز تحقیقاتی برای رسیدگی "دقیق، اساسی و با رعایت محرمیتهای هویتی" به ادعای بدرفتاریهای جنسی با شماری از دختران فوتبالیست خبر داد و چند روز بعد، شماری از مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال را از کار تعلیق کرد.
فدراسیون فوتبال افغانستان پیش از اقدام دادستانی کل این اتهامات را رد کرده بود. علیرضا آقازاده، دبیرکل این فدراسیون، دلیل این اتهام را "نارضایتی شماری از بازیکنان پیشین" خواند که "به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت نشدهاند".
خالده پوپلزی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان که در سال ۲۰۱۶ افغانستان را ترک کرد و اکنون در دانمارک است، همراه با سرمربی سابق آمریکایی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به گاردین گفتند که با توجه به سیستمی که در افغانستان وجود دارد، احساس کردند که نمیتوانند از زنان فوتبالیست حمایت کنند.
با این حال شماری از بازیکنان فعلی تیم فوتبال بانوان افغانستان این اتهامات را رد کردهاند.
پس از نشر اتهامهای آزار جنسی بازیکنان سابق تیم ملی بانوان افغانستان، حفیظالله ولی رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفت که پیش از این شکایتهایی مبنی بر آزار جنسی دختران ورزشکار در دیگر رشتههای ورزشی گزارش شده بود.