صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم شاهین آسمایی از سوی یک بازرگان کشور به امتیاز خریداری شد

تیم شاهین آسمایی از سوی یک بازرگان کشور به امتیاز خریداری شد

بربنیاد قراردادی که پس از چاشت دیروز (شنبه، ۱۴ میزان) میان فدراسیون فوتبال کشور، لیگبرتر فوتبال و آقای صالح امضا شد، قرار است برای یک سال تیم شاهین آسمایی پشتیبانی مالی شود.
در حالی که قرار است امروز (یکشنبه، ۱۵ میزان) بازیهای هفتمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال کشور آغاز شوند، تیم شاهین آسمایی، یکی از تیمهای این لیگ، از سوی فدامحمد صالح، یک بازرگان کشور به امتیاز خریداری شد.
بربنیاد قراردادی که پس از چاشت دیروز (شنبه، ۱۴ میزان) میان فدراسیون فوتبال کشور، لیگبرتر فوتبال و آقای صالح امضا شد، قرار است برای یک سال تیم شاهین آسمایی پشتیبانی مالی شود.
فدا محمد صالح، حین امضای این قرار داد گفت: «هدف ما این است تا باشد از طریق ورزش به وطن ما افتخاراتی کسب شود.»
در همین حال، مسؤولان فدراسیون فوتبال و لیگ برتر فوتبال کشور میگویند که پشتیبانی بازرگانان از فوتبال کشور میتواند، این ورزش را بیشتر رشد دهد.
شفیق گوهری، کمیشنر لیگبرتر فوتبال کشور گفت: «یک تعداد زیاد جوانان کشور تشویق بر این شود که تا به ورزش رو بیاورد و از طریق ورزش به کشورشان خدمت نمایند.»
این در حالی است که پیش از این، یک تاجر دیگر نیز هزینۀ برگزاری هفتمین دور لیگ برتر فوتبال کشور را بدوش گرفت – هزینهیی که بدلیل نبود آن، برگزاری این لیگ برای مدتی به تأخیر افتاد.