صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بنیاد رحمانی هزینۀ برگزاری رقابت‌های لیگ‌برتر فوتبال را می‌پردازد

بنیاد رحمانی هزینۀ برگزاری رقابت‌های لیگ‌برتر فوتبال را می‌پردازد

این رقابتها به علت آنچه مسؤولان و برگزار کنندگان آن مشکلات مالی عنوان کرده بودند، پیش از این به تعویق افتاده بودند.
مسؤولان بنیاد خیریۀ رحمانی و لیگبرتر فوتبال کشور، پیش از چاشت دیروز (پنجشنبه، ۱۲میزان) توافق نامهیی را امضا کردند که بربنیاد آن، هزینۀ هفتمین دور رقابتهای این لیگ را بنیاد خیریۀ رحمانی خواهد پرداخت.
قرار است رقابتهای هفتمین دور لیگبرتر فوتبال کشور، روز یکشنبه (۱۵ میزان) آغاز شوند.
این رقابتها به علت آنچه مسؤولان و برگزار کنندهگان آن مشکلات مالی عنوان کرده بودند، پیش از این به تعویق افتاده بودند. همزمان با این، هشت تیم حاضر در این رقابتها تمرینات شان را از سرگرفته اند.
در بازی افتتاحیه این رقابتها، روز یکشنبۀ هفتۀ آینده قرار است تیم شاهین آسمایی در برابر تیم موجهای آمو بازی کند.
تیمهای شاهین آسمایی نمایندۀ زون کابل و قهرمان ششمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال افغانستان در گروۀ اول با تیمهای دسپینغر بازان، داباسین څپی و موجهای آمو همگروه است.
در گروۀ دوم، تیمهای عقابان هندوکش که از زون مرکز نمایندهگی میکند، دمیوند اتلان، طوفان هریرود و سیمرغ البرز قرار دارند.
قرار است تمامی رقابتهای این دور لیگبرتر فوتبال کشور، از طرف شب برگزار شوند.