صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت‌های لیگ‌برتر فوتبال افغانستان هفتۀ آینده آغاز می‌شوند

رقابت‌های لیگ‌برتر فوتبال افغانستان هفتۀ آینده آغاز می‌شوند

شاهین آسمایی، موجهایی آمو، دمیوند اتلان، دسپینغر بازان، داباسین څپی، عقابان هندوکش، طوفان هریرود و سیمرغ البرز تیمهای هستند که در این رقابتها حضور دارند.
هفتمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال افغانستان قرار است به تاریخ ۱۵ماه جاری هجری شمسی، آغاز شود.
این رقابتها به علت آنچه مسؤولان و برگزار کنندگان آن مشکلات مالی عنوان کرده بودند، به تعویق افتاده بودند.
سید علی رضا آغا زاده، دبیرکل فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید قرار است هزینۀ برگزاری رقابتهای لیگبرتر فوتبال کشور را فدراسیون فوتبال و لیگبرتر پرداخت کنند.
همزمان با این، هشت تیم حاضر در این رقابتها تمرینات شان را از سرگرفته اند. در بازی افتتاحیه این رقابتها، روز یکشنبۀ هفتۀ آینده قرار است تیم شاهین آسمایی در برابر تیم موجهای آمو بازی کند.
در همین حال، مراسم قرعه کشی مرحلۀ گروهی این رقابتها، صبح دیروز انجام شد که هشت تیم حاضر در این رقابتها رقیبان شان را شناختند.
به این اساس تیمهای شاهین آسمایی نمایندۀ زون کابل و قهرمان ششمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال افغانستان در گروۀ اول با تیمهای دسپینغر بازان، داباسین څپی و موجهای آمو همگروه شد.
در گروۀ دوم، تیمهای عقابان هندوکش که از زون مرکز نمایندهگی میکند، دمیوند اتلان، طوفان هریرود و سیمرغ البرز قرار دارند.
قرار است تمامی رقابتهای این دور لیگبرتر فوتبال کشور، از طرف شب برگزار شوند.